سلطان احمد جلایر و سلطانِ سخن، سعدی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.75310

چکیده

سلطان احمد جلایر(759-813ق) از جملۀ پادشاهان هنردوست و هنرپروری است که بر این سرزمین حکم رانده‌اند.امّا وی علاوه بر هنردوستی و حمایت از هنرمندان بزرگ، خود نیز در برخی زمینه‌ها دستی بر آتش داشته است؛ مثلاً علاقۀ او به شعر آن قدر بوده که دیوانی مفصّل، در هفت دفتر، از خود به یادگار نهاده است. بررسی این دیوان نشان می‌دهد که سلطان احمد با اشعار شاعران دیگر نیز آشنا بوده است. یکی از این شاعران سعدی است که سلطان احمد در سروده‌های خویش توجّه بسیار به شعر او می‌داشته و آثار این توجّه را از خلال دیوان سلطان می‌توان دریافت. ما در این مقاله به اثرپذیری سلطان احمد جلایر از سعدی پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها