نکاتی درباره کتابهای قصص الانبیاء در منابع اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از گونه های شناخته شده در میان انواع مختلف تألیفات اسلامی، گونه قصص الانبیاء است که ملهم از قرآن، روایت تاریخ و سرگذشت پیامبران پیش از اسلام است. نویسنده درمقاله حاضر، آثار مشتمل بر داستان های پیامبران و عناوین این آثار در منابع اسلامی را مورد دقت قرار داده و به بررسی مشهورترین کتاب های این گونه ادبی که عمدتاً عنوان قصص الانبیاء دارند، می پردازد.

کلیدواژه‌ها