پژوهش‌هایی نابسنده درباره ملارجبعلی تبریزی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.72182

چکیده

ملارجبعلی تبریزی یکی از حکمای عصر صفوی است که در مدرسه فلسفی اصفهان به فلسفه‌ورزی پرداخته است. او و شاگردانش را می‌توان مدرسه‌ای جدا از مدرسه میرداماد و ملاصدرا دانست که آرا و نظرات خاص به خود را دارند که در اغلب آنها با مدرسه میرداماد و ملاصدرا مخالف‌اند. موضوع این مقاله بررسی چند اثر درباره تبریزی و سه اثری است که تا به حال از او منتشر شده است. آثاری که درباره تبریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد یکی در قالب کتاب و چند اثر دیگر در قالب مقاله، پایان‌نامه و مدخل منتشر شده‌اند. روش این مقاله کتابخانه‌ای است و با توصیف و نقد همراه است. نتیجه اجمالی که این مقاله می‌گیرد این است که تا به حال در قالب کتاب، پژوهش درخور توجهی که تمام آرا تبریزی را دربرگرفته باشد تألیف نشده و در مقاله‌ها و مدخل‌ها نیز جز چند مورد معدود اثر قابل توجهی تولید نشده است.
 
 

کلیدواژه‌ها