روزگاری در شور آباد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب روزگاری در شورآباد نوشته حسین شهیدی شورآبادی، دربرگیرنده مجموعه یادبودها و خاطراتی از دوران کودکی نویسنده آن می باشد. نویسنده در مقاله حاضر به طور مبسوط به توصیف کتاب، نثر و محتوای آن پرداخته است. در این راستا، برای آشنایی بیشتر مخاطب با محتوای کتاب، بعد از ارائه توضیحات و یادداشت های کوتاهی از خود پیرامون هر یک از فصول، گزیده بعضی از بخش های کتاب را به تصویر می کشد.

کلیدواژه‌ها