فارسی گستری ایرج افشار در جهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.70319

چکیده

ایرج افشار را با عناوین علمی پرشماری می­شناسیم؛ ایرانشناس، کتابشناس، نسخه­پژوه، مؤلّف، مصحّح، فهرست­نگار، پژوهشگر و مدیر نشریات گرانسنگ ایرانی. او در هر کدام از این تخصّص­ها سرآمد زمان بود و در همه آنها می­کوشید فرهنگ ایرانی و زبان فارسی را گسترش دهد و برتری بخشد. اما پژوهشگران به جنبه­ای از دانش و کاووش او کمتر پرداخته­اند و آن کوشش او در گسترش زبان فارسی در جهان است. این جستار می­کوشد تا بینش، تلاش ایرج افشار را در شناخت و شناساندن آموزش زبان فارسی در جهان بکاود، این کاوش را براساس یادداشت­های او در تازه­ها و پاره­های ایرانشناسی در مجلّه بخارا انجام می­پذیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها