«فرهنگ مترجم»: اثری ماندگار و مفید بررسی فرهنگ مترجم عربی ـ فارسی اثر محمدحسین باتمان غلیچ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69572

چکیده

. فرهنگ مترجم عربی ـ فارسی که در دو جلد به کوشش جناب آقای محمدحسین باتمان غلیچ تدوین شده، گامی ارزشمند در تدوین لغت‌نامه‌های دوزبانه عربی ـ فارسی است. مقاله حاضر به معرفی این فرهنگ و وجوه اشتراک و تمایزش با دیگر فرهنگ‌های همسان پرداخته، پاره‌ای نکات را گوشزد می‌کند. در پایان نیز با ارائه فهرستی از کلماتی که در این لغت‌نامه نیامده، پیشنهادهایی را درباره تدوین لغت‌نامه‌های جدید ارائه می‌نماید.
 

کلیدواژه‌ها