پابرگ 18

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69531

چکیده

نوشتار حاضر، هجدهمین شماره از سلسله انتشاراتی است که بر یافته‌های تاریخ ادبیاتی، متن شناسی و نسخه‌شناسی تمرکز دارد. برخی از منابع معرفی شده و مطالب مطروحه در این شماره به شرح ذیل است:
 دو مصحف سدۀ پنجمی به خط کوفی شرقی در پاکستان
ارتباط شعری از سید حسن غزنوی با سفینه یا جریده‌ای از سدۀ ششم هجری
«بدر قرن»(!) اصفهانی یا «درمزن» اصفهانی
چند اطلاع تازه از زین‌الدین علی کلاه شیرازی
تفسیر دوجلدی فارسی کتابخانۀ مسجد گوهرشاد، مورّخ 897ق
«جاست»، همچنان «جاست» تا قرن دهم هجری
علامه قزوینی حلال‌خور
 
 
 

کلیدواژه‌ها