معیارهای ارزیابی اخبار تاریخی در سیره الحسین فی الحدیث و التاریخ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2019.69484

چکیده

چکیده: نویسنده در نوشتار حاضر نیم‌نگاهی به ملاک‌های جعفر مرتضی در ارزیابی مستندات مربوط به سیره امام حسین (ع) با تکیه بر روایات عاشورایی دارد. وی در راستای این هدف، نخست گذری بر کتاب سیره الحسین فی الحدیث و التاریخ داشته و عناوین قسمت‌های شش‌گانه کتاب را همراه با ابواب درونی و مجلدات آن در قالب جدول ارائه می‌کند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین ملاک‌های نقد و ارزیابی احادیث و نصوص تاریخی را در کتاب مذکور از قبیل اعتبار سندی و اعتبار منبع و مأخذ روایت و ...، شرح می‌دهد.

کلیدواژه‌ها