پابرگ 14

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2018.66311

چکیده

نوشتار حاضر، سیزدهمین شماره از سلسله انتشاراتی است که بر یافته های تاریخ ادبیاتی، متن شناسی و نسخه شناسی تمرکز دارد. برخی از منابع معرفی شده و مطالب مطروحه در این شماره به شرح ذیل است:
-        برگی کهن از مناقب الابرار ابن‌خمیس، در میان نسخه‌ای از اصول بزدوی
-        اطلاعی از «کوی غاتْفَر» سمرقند متعلق به سدۀ ششم هجری
-        غزل دیگری با ردیف «این نیز بگذرد»
-        تفسیر کهنی به زبان فارسی در مدرسۀ جعفریۀ قائن
-        فحص بلیغ علامه قزوینی درباب سال درگذشت کازیمیرسکی، و اطلاعی دربارۀ فروش کتابخانۀ وی
-        گلگشت در فهارس (1)[1]: نسخه‌های مهم فارسی در «مجموعۀ جان رایلندز» (منچستر)

کلیدواژه‌ها