آیت الله میرزا محمد علی معزی دزفولی رحمه الله

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

در اردیبهشت ماه 1390 همایش بزرگداشتی به منظور تجلیل از مقام علمی و معنوی آیت الله میرزا محمد علی دزفولی و سایر بزرگان خاندان معزی در دزفول برگزار گردید. نوشتار حاضر حاصل سخنرانی نویسنده در همایش مذکور میباشد. وی در نوشتار به مباحثی از قبیل زندگی نامه آیت الله معزی دزفولی، مهم ترین اثر علمی ایشان یعنی کتاب تجدید الدوارس و آثار دیگر و نیز ذکر نام کتبی که پیرامون آیت الله معزی دزفولی و خاندان ایشان به رشته تحریر در آمده است، می پردازد.

کلیدواژه‌ها