درگذشتگان: آیت الله اعتمادی، آیت الله غرویان، آیت الله فقیه عاملی،آیت الله واعظ طبسی، حجت الاسلام صحفی، حجت الاسلام خوانساری، حجت الاسلام حسینی طاشی، حجت الاسلام مولانا، آیت الله وداعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده