شناخت مصطفی زمانی از خلال نوشته هایش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

مفاهیمی که در ادبیات دینی ـ سیاسی یکی دو دهه پیش از انقلاب چاپ می‌شد، به وفور در نوشته‌های مرحوم مصطفی زمانی دیده می‌شود. مفاهیمی که شبکه ای از باورها را پدید آورد که پشتوانه تحولی به نام انقلاب اسلامی شد. جدول آثار وی و به خصوص محتوای آنها، می‌تواند نمایی از تاروپود مولفه‌های رایج در ادبیات دینی و مذهبی آن روزگار را آشکار کند. این مسائل می‌تواند در مفاهیم فراوانی تعریف شود؛ شامل: اسلام، دفاع از اسلام، نقد مسیحیت، استعمار، مفاسد اجتماعی، انحطاط مسلمین، شراب خواری، مشکلات اجتماعی، خدمات اجتماعی، اخلاق عمومی، مفاسد و جرایم، نهضت اسلام، انقلاب اسلام، اندلس، فلسطین، الجزایر و ... . نویسنده در نوشتار حاضر مروری بر محتوای بخشی از آثار مصطفی زمانی دارد.

کلیدواژه‌ها