بچه نازادن به از شش ماهه افکندن جنین درباه ترجمه فارسی دانشنامه قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

دانشنامه قرآن کریم، گردآوری اولیور لیمن و ترجمه محمد حسین وقار است که در سال 1391 توسط انتشارات اطلاعات به چاپ رسیده است. نویسنده در نوشتار حاضر با ارائه شاهد مثال هایی از صفحات کتاب، ترجمه کتاب مذکور را در بوته نقد و بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها