معرفی حوزه های علمیه معاصر شیعه لبنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

در طول تاریخ، حوزه­های علمیه پاسداری از فرهنگ و اندیشه شیعه را بر عهده داشته­اند. بعد از دو حوزه علمیه قم و نجف، حوزه های علمیه شیعه در لبنان حائز اهمیت هستند. نویسنده در نوشتار حاضر به معرفی حوزه­های علمیه لبنان، مؤسسان، نظام آموزشی و اهداف آن­ها، اقدام نموده است. وی با برشمردن نقطه ضعف­های این حوزه ها و ارائه راهکارهایی برای رشد آن ها، نوشتار خویش را به پایان می رساند.

کلیدواژه‌ها