سیمای آقا علی مدرس طهرانی در پژوهش های دانشگاهی و حوزوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

آقا علی مدرس طهرانی یکی از پنج چهره شاخص حکمت متعالیه، بواسطه ابتکارات متعدد فلسفی¬اش از زمان حیات به «حکیم موسس» معروف شده است. وی از قوی‌ترین شارحان آراء صدرالمتالهین است. تأثیرگذاری مدرس طهرانی در زمینه علوم عقلی باعث گردیده که کتاب¬ها، مقالات، و پایان¬نامه¬هایی پیرامون شخصیت، آثار، آراء و اندیشه¬های وی تالیف گردد. نویسنده نوشتار حاضر با هدف شناساندن این پژوهش¬ها به جامعه علمی، اطلاعات کلیه آثار مرتبط با ایشان را گردآوری نموده است. موضوع این آثار مشتمل بر زندگی-نامه، کتاب¬ها، آرا و افکار مدرس طهرانی است که نویسنده به ارائه اطلاعات کتابشناسی و چکیده 48 منبع، شامل 27 مقاله، 13 پایان نامه و 8 مقاله کتابی، همت گماشته است.

کلیدواژه‌ها