سیری در آفاق فکری عبدالوهاب المسیری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

عبدالوهاب المسیری دائرة­المعارف­نویس مصری نمونه جست­وجوگری پویا در عرصه فرهنگ و دانش و نقد است. به رغم ترجمه دانشنامه یهود و یهودیت و صهیونیسم که از آثار جاودانه اوست تاکنون معرفی تفصیلی­ای از آراء و آثار وی به زبان فارسی منتشر نشده است. نویسنده در نوشتار حاضر می‌کوشد تا با بهره­گیری از برخی آثار المسیری، به بازخوانی بعضی از آرای او و بازگویی پاره­ای از خاطرات فکری­اش بپردازد. نویسنده در راستای این هدف، نخست مختصری از زندگی­نامه المسیری و آثار وی را بیان داشته و سپس، به بازخوانی برخی محورهای مهم در اندیشه و کارنامه کاری وی شامل نقد غرب، نقد سکولاریسم، و نقد پیش­فرض بی­طرفی علوم می­پردازد.

کلیدواژه‌ها