کاری نه خورای نام سعدی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب «سعدی شیرازی» اثر علی اکبر ولایتی، نهمین دفتر از مجموعه ای موسوم به «آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران» است که اختصارا آفتاب خوانده شده و در سال 1390 توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است. نگارنده سطور حاضر در راستای نقد و بررسی کتاب مذکور با ذکر شاهد مثال هایی از محتوا، کاستی های کتاب را به تصویر می کشد.

کلیدواژه‌ها