درگذشتگان: آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله العظمی قمی، توران میرهادی (نیرو گرفتن از غم های بزرگ)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان