درگذشتگان: حجت الاسلام ناطق اصفهانی؛ حجت الاسلام سید شمیم السبطین رضوی؛ آیت الله فاضل وَرَسی ؛ حجت الاسلام عرفانی ؛ حجت الاسلام واعظی شهرستانی ؛ آیت الله خسروی ؛ حجت الاسلام واعظ موسوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده