درگذشتگان: حجت الاسلام و المسلمین دعاگو آیت الله انتشاری نجف آبادی آیت الله قبله ای خویی آیت الله شمس نجف آبادی آیت الله خاتمی زنجانی آیت الله معین السادات انجدانی آیت الله عبادی بیرجندی حجت الاسلام پیشوایی ملایری حجت الاسلام قهفرخی حجت الاسلام محامدی آیت الله علایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده