کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 3
1. ریشه های عربی و معادل هایی برای قاموس های کتاب مقدس ـ 1

دوره 30، شماره 175، بهار 1398، صفحه 37-44

لوتار کوپف؛ حیدر عیوضی


2. کتابشناسی کلیله و دمنه در زبان فارسی

دوره 27، شماره 157، بهار 1395، صفحه 109-120

مهدی سلمانی؛ امین مجلّی زاده


3. بررسی و معرفی ادبیات فارسی زرتشتی

دوره 26، شماره 156، زمستان 1394، صفحه 29-37

سید سعید رضا منتظری