کلیدواژه‌ها = تاریخ گذاری کتاب
تعداد مقالات: 1
1. زهری، نسخ القرآن و معضل متون تفسیری کهن

دوره 26، شماره 156، زمستان 1394، صفحه 12-24

اندرو ریپین؛ علی آقایی