کلیدواژه‌ها = کتاب شناسی
تعداد مقالات: 3
1. کتاب شناسی نزار قبانی در ایران

دوره 30، شماره 178، پاییز 1398، صفحه 151-173

محمد رضا ابن الرسول؛ سحر جمشیدی


2. کتابشناسی عین القضات همدانی در ایران

دوره 26، شماره 156، زمستان 1394، صفحه 107-121

محسن محمدی فشارکی؛ سعاد سادات موسوی


3. کتاب شناسی کمال خجندی

دوره 26، شماره 155، زمستان 1394، صفحه 93-98

آرمان حسینی