کلیدواژه‌ها = ادب حماسی
تعداد مقالات: 1
1. تصحیحی علمی - انتقادی از یک منظومۀ پهلوانی

دوره 30، شماره 176، تابستان 1398، صفحه 81-96

سجاد ایدنلو