کلیدواژه‌ها = زبان های سامی
تعداد مقالات: 1
1. ریشه های عربی و معادل هایی برای قاموس های کتاب مقدس ـ 1

دوره 30، شماره 175، بهار 1398، صفحه 37-44

لوتار کوپف؛ حیدر عیوضی