کلیدواژه‌ها = کلام
کلام شیعه دوازده امامی

دوره 32، شماره 189، مرداد و شهریور 1400، صفحه 63-82

زابینه اشمیتکه؛ رضا پورجوادی؛ ابوالفضل غریبی


استاد مرتضی به مثابه یک مورخ - متکلّم

دوره 30، شماره 179، آذر و دی 1398، صفحه 9-18

رسول جعفریان


نگرشی بر نگارش های کلامی 9: مسائل المُرتَضی و مشکلات آن

دوره 28، شماره 166، مهر و آبان 1396، صفحه 105-116

حمید عطایی نظری