نویسنده = محمد حقی خوانساری
تعداد مقالات: 6
1. معرفی مراکز اسنادی کشور

دوره 27، شماره 162، زمستان 1395، صفحه 26-30

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری


2. وجوه افتراق و اشتراک نهادهای میراث فرهنگی (آرشیوها، کتابخانه ها و موزه ها)

دوره 27، شماره 161، زمستان 1395، صفحه 29-32

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری


3. آشنایی با اسناد الکترونیکی

دوره 27، شماره 160، پاییز 1395، صفحه 44-47

محمد حقی خوانساری؛ نیره خداداد شهری


4. آشنایی با مرکز اسناد و مدیریت اسناد

دوره 27، شماره 159، تابستان 1395، صفحه 23-26

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری


5. تاریخچه سند و مرکز اسناد در جهان و ایران

دوره 27، شماره 158، تابستان 1395، صفحه 38-41

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری


6. سند، منبعی دست اول در تحقیقات و پژوهش ها

دوره 27، شماره 157، بهار 1395، صفحه 44-47

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری