نویسنده = سید حسین اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. کتابخانه های جهان اسلام در قرون وسطی

دوره 5، 29-30، زمستان 1373، صفحه 18-27

محمد رستم دیوان؛ سید حسین اسلامی


2. مخازن قدیمی کتابهای اسلامی در کوفه

دوره 5، 29-30، زمستان 1373، صفحه 28-40

محمد سعید الطریحی؛ سید حسین اسلامی