نویسنده = محمد رستم دیوان
تعداد مقالات: 1
1. کتابخانه های جهان اسلام در قرون وسطی

دوره 5، 29-30، زمستان 1373، صفحه 18-27

محمد رستم دیوان؛ سید حسین اسلامی