نویسنده = سید محمود طیب حسینی
تعداد مقالات: 2
1. با بنت الشاطی در التفسیر البیانی

دوره 19، شماره 113، زمستان 1387، صفحه 16-25

سید محمود طیب حسینی


2. نو اندیشی در بلاغت

دوره 18، 105-106، پاییز 1386، صفحه 2-8

امین الخولی؛ سید محمود طیب حسینی