نویسنده = مهرداد چترایی عزیزآبادی
تعداد مقالات: 2
1. ملاحظاتی در باب ترجمۀ فرهنگ اصطلاحات توصیفی نسخه های خطی جهان اسلام

دوره 27، شماره 159، تابستان 1395، صفحه 48-54

مهرداد چترایی عزیزآبادی


2. نگاهی به تصحیح «منتخب الطایف»

دوره 21، شماره 126، زمستان 1389، صفحه 29-34

مهرداد چترایی عزیزآبادی