نویسنده = حبیب الله بابایی
تعداد مقالات: 8
1. نظریۀ «خون خدا » در عرفان اسلامی

دوره 29، شماره 172، پاییز 1397، صفحه 53-64

حبیب الله بابایی


4. در آمدی بر «الهیات عملی» و وظایف آن

دوره 23، شماره 134، تابستان 1391، صفحه 101-107

حبیب الله بابایی


5. نظریات فرهنگ، دستور کار جدید برای الهیات

دوره 22، شماره 132، زمستان 1390، صفحه 107-115

حبیب الله بابایی


7. الهیات تاریخ

دوره 22، شماره 129، تابستان 1390، صفحه 79-82

حبیب الله بابایی


8. «نئوسکولاریسم» در جهان عرب

دوره 17، 98-99، تابستان 1385، صفحه 36-41

عبدالله ف. قسان؛ حبیب الله بابایی