نویسنده = محمد کاظم رحمتی
تعداد مقالات: 11
1. تک نگاری فاج درباره مجمع البیان و نکاتی درباره آن

دوره 25، شماره 146، تابستان 1393، صفحه 41-48

حمید عطایی نظری؛ محمد کاظم رحمتی


2. حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی و رساله الرحله او

دوره 21، شماره 123، تابستان 1389، صفحه 42-57

دون استوارت؛ محمد کاظم رحمتی


3. المرشد بالله شجری و کتاب «الامالی الاثنینیة»

دوره 21، شماره 121، بهار 1389، صفحه 46-50

محمد کاظم رحمتی


4. نسخه ای کهن از «البیاض و السواد» ابوالحسن سیرجانی با انتساب به ابن عربی

دوره 19، شماره 109، بهار 1387، صفحه 2-5

گرهارد باورینگ؛ محمد کاظم رحمتی


5. متکلمان مسیحی و قرآن

دوره 17، 98-99، تابستان 1385، صفحه 2-15

هارتمورت یوبستین؛ محمد کاظم رحمتی


6. نکاتی درباره شرح حال شیخ بهاء الدین عاملی

دوره 17، شماره 97، بهار 1385، صفحه 5-14

دون. جی. استوارت؛ محمد کاظم رحمتی


7. نکاتی درباره رساله ای کهن در باب اعجاز از عالمی زیدی

دوره 16، شماره 96، زمستان 1384، صفحه 16-19

محمد کاظم رحمتی


8. قاضی نعمان و کتاب الایضاح

دوره 12، 71-72، زمستان 1380، صفحه 71-80

محمد کاظم رحمتی


10. تازه های نگارش و نشر: العقائد الحقه، دیوان الهامی کرمانشاهی، فهرست التراث، فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الطلاق)، معجم اعلام الاباضیه، آشنایی ایرانیان با فلسفه های جدید غرب، مولوی و قرآن، چهره پیوسته قرآن، شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه

دوره 12، 71-72، زمستان 1380، صفحه 132-147

محمد اصغری نژاد؛ صادق نوروزی (طهوری)؛ عبدالله امینی؛ محمد کاظم رحمتی؛ علیرضا ذکاوتی قراگزلو؛ علی اکبر قاضی پور؛ رضا بابایی؛ محمد رضا موحدی