نویسنده = اباذر نصر اصفهانی
تعداد مقالات: 7
2. تازه های نگارش و نشر: قاموس المعارف، حماسه حسینی در گستره ادبیات تطبیقی، ظرفیت ها و چالش های تقریب مذاهب اسلامی در لبنان، سفرنامه عتبات هند و حج، رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن

دوره 26، شماره 153، تابستان 1394، صفحه 91-102

گروهی از نویسندگان؛ صغری سلمانی نژاد مهرآبادی؛ نیره خداداد شهری؛ سجاد جعفری؛ اباذر نصر اصفهانی؛ سعیده سلطانی مقدم


3. تازه های نگارش و نشر: حج از سقوط حکومت ایلخانان تا پایان حکومت تیموریان، جامعه شناسی حج، راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی، تذکره سرو آزاد، راهنمای تفکر نقادانه: پرسیدن سؤالهای بجا، منهج الامام البخاری فی التعلیل من خلال کتابه التاریخ الکبیر، سفینه بولونیا، اندیشه ماندگار

دوره 26، شماره 151، بهار 1394، صفحه 113-128

گروهی از نویسندگان؛ اباذر نصر اصفهانی؛ نیره خداداد شهری؛ عباسعلی مرادی؛ روح الله شهیدی؛ مهدی فیروزیان؛ مرتضی غلامی


4. کتابشناسی فدک

دوره 26، شماره 151، بهار 1394، صفحه 103-109

اباذر نصر اصفهانی


6. کتاب شناسی سفرنامه ها و خاطرات حج زنان

دوره 22، شماره 129، تابستان 1390، صفحه 97-102

اباذر نصر اصفهانی


7. گزارشی از فهرست مستند اسامی نویسندگان عربستان

دوره 21، شماره 126، زمستان 1389، صفحه 69-73

اباذر نصر اصفهانی