نسخه خوانی (32): رساله در اثبات سلامت قرآن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74011

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب سی و دومین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن یک نسخه کلامی در یک مجموعه صفوی از سال 1125 قمری با موضوع اثبات سلامت قرآن از تحریف  را بررسی کرده است.
 

کلیدواژه‌ها