از «دارالفکر» تا «دارالکفر»، تفاوت از زمین تا آسمان است گزارشی از اشتباهات تایپی در ثبت اطلاعات مشخصات کتاب در بانک‏های اطلاعات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

فهرست منابع کتاب، به منزله سند اعتبار و ارزش علمی آن اثر محسوب می شود. ولی با این حال، یکی از بانک های اطلاعات بسیار پراشتباه، فهرست منابع کتاب ها و مقالات است. نویسنده در نوشتار حاضر، به برخی ناهماهنگی ها و اغلاط تایپی در فهرست منابع کتاب های چاپ شده، اشاره می نماید. اغلاط تایپی در عنوان کتاب، تلخیص نادرست عنوان، دخل و تصرف و اغلاط املایی در نام ناشر و نام نویسنده و مترجم و مصحح و ...، و یا ذکر نشدن نام مترجم و مصحح و ...، از جمله این موارد است. نویسنده در انتها، با بیان راهکارها و ارائه نمونه ای از کتابنامه های ویرایش شده و نیز نمونه کتابنامه افراط در استاندارد، نوشتار را به پایان می رساند.

کلیدواژه‌ها