دوره و شماره: دوره 22، شماره 127، فروردین و اردیبهشت 1390 
12. تازه های نگارش و نشر: اخلاق و آداب، وقایع الایام، یازده رساله، دمع السجوم، هدیه الاحباب

صفحه 100-109

گروهی از نویسندگان؛ حسین علیزاده؛ عبدالحسین طالعی؛ علی اکبر صفری؛ علی علیزاده


13. معرفی گزارشی

صفحه 110-114

اسماعیل مهدوی راد


15. درگذشتگان

صفحه 120-137

ناصر الدین انصاری