نقدی بر کتاب «آسیب شناسی جریان های تفسیری»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب آسیب شناسی جریان های تفسیری محصول پژوهش و نگارش جمعی از تفسیرپژوهان است که می­توان آن را به منزلۀ اثری در شناخت و نقد جریان­های تفسیر دانست. نویسنده در مقاله حاضر، پس از بیان هدف و ساختار کتاب، سعی در ارائه نکاتی انتقادی دربارۀ این کتاب دارد. از این­رو به طور مبسوط، ساختار، هدف و رویکرد کتاب را در پرداختن به موضوعات، در بوته نقد و بررسی قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها