کلیدواژه‌ها = آدام گاچک
تعداد مقالات: 1
1. ملاحظاتی در باب ترجمۀ فرهنگ اصطلاحات توصیفی نسخه های خطی جهان اسلام

دوره 27، شماره 159، تابستان 1395، صفحه 48-54

مهرداد چترایی عزیزآبادی