کلیدواژه‌ها = کتاب عقیده الشیعه
تعداد مقالات: 2
1. نقدی بر کتاب عقیدة الشیعة

دوره 27، شماره 160، پاییز 1395، صفحه 78-83

حمید عطائی نظری


2. بستان 1 هفتاد اعتقادنامۀ شیعی از قرن دوم تا دهم هجری

دوره 27، شماره 157، بهار 1395، صفحه 95-100

مریم حقی (کورانی)