کلیدواژه‌ها = نقد ترجمه
نقد و بررسی ترجمه قرآن جناب آقای حداد عادل

دوره 33، شماره 193، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 219-249

سیدمحمدرضا صفوی


ترجمة امالی سید مرتضی، بررسی و نقد

دوره 32، شماره 192، بهمن و اسفند 1400، صفحه 127-181

علی زاهد


تحلیل گفتمان کاربردی: مرور انتقادی یک ترجمه

دوره 32، شماره 187، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 211-221

سید حسن اسلامی اردکانی


نقدنگاشت ترجمه‌های قرآنی (4): نقد و بررسی دو ترجمه برگزیده کتاب سال 1390

دوره 32، شماره 187، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 231-250

محمد رضا صفوی


ضعف معنا در میان نام ها: مرور انتقادی ترجمه به سوی دانشگاه بافضیلت

دوره 31، شماره 186، بهمن و اسفند 1399، صفحه 217-224

حسن اسلامی اردکانی


درباره ترجمه کتاب کلام و جامعه، از یوزف فان اس

دوره 31، شماره 185، آذر و دی 1399، صفحه 133-144

احمدرضا قائم مقامی


نقد ترجمه و توضیح قرآن به قلم بهاء الدین خرمشاهی

دوره 30، شماره 178، آبان 1398، صفحه 106-150

شهاب رویانیان


نقد ترجمهٔ قرآن موسوی گرمارودی

دوره 30، شماره 175، اردیبهشت 1398، صفحه 68-84

شهاب رویانیان


متن عرفانی، ترجمه طنز نگاهی به ترجمه التحصین ابن فهد حلی

دوره 25، شماره 147، مرداد و شهریور 1393، صفحه 53-60

علی اکبر صفری