کلیدواژه‌ها = تصحیح انتقادی
تعداد مقالات: 3
1. معرفی و بررسی کهن‌ترین نسخۀ شناخته‌شدۀ رسالۀ ذکریه

دوره 31، شماره 181، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 205-224

ملیحه گزی مارشک؛ سلمان ساکت


2. خَبط و اختلال در ویراست رسالۀ جبر و اختیار

دوره 30، شماره 180، بهمن و اسفند 1398، صفحه 129-142

حمید عطائی نظری


3. نگاهی انتقادی به ویراست الاعتقاداتِ راغب اصفهانی

دوره 29، شماره 174، زمستان 1397، صفحه 73-86

حمید عطایی نظری