نویسنده = علی آقایی
تعداد مقالات: 2
1. از نگاه دیگران (4) قرآن های عصر اموی

دوره 27، شماره 158، تابستان 1395، صفحه 113-116

علی آقایی


2. زهری، نسخ القرآن و معضل متون تفسیری کهن

دوره 26، شماره 156، زمستان 1394، صفحه 12-24

اندرو ریپین؛ علی آقایی